Skip to main content

Aannemersbedrijf Van der Helm, VCA gecertificeerd    Aannemersbedrijf Van der Helm, wij leiden vakmensen op.

T: 071-5313623
info@aannemersbedrijfvanderhelm.nl

Disclaimer

Disclaimer voor aannemersbedrijfvanderhelm.nl

Aannemersbedrijf Van der Helm B.V. (Kamer van Koophandel: 27181597), hierna te noemen Aannemersbedrijf Van der Helm B.V., verleent u hierbij toegang tot https://www.aannemersbedrijfvanderhelm.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Aannemersbedrijf Van der Helm B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Aannemersbedrijf Van der Helm B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aannemersbedrijf Van der Helm B.V.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Aannemersbedrijf Van der Helm B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aannemersbedrijf Van der Helm B.V..
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aannemersbedrijf Van der Helm B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Meer weten of vragen?